شماره درس تحلیل آماری : (11) آیا به دنبال مشاوره تحلیل آماری پایان نامه ، پروژه و تحقیقات هستید؟تحلیل آماری آمار ه ها

(ANOVA) آزمون تحلیل واریانس٬ مقایسه چند جامعه مستقل

۱.هدف
آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)  یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه  پرداخته می‌شود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با چند  حالت سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود

برای نمونه٬ محققی می‌خواهد عملکرد شعلی کارکنان را بر مبنای سه طبقه سابقه کارشان (از ۱ تا ۱۰ سال٬ از ۱۱ تا ۲۰ سال و ۲۰ به بالا) بسنجد.  وی با این آزمون می‌تواند مشخص نماید که آیا عملکرد شغلی این سه گروه به یک اندازه است یا خیر. آزمون آنووا به آزمون مقایسه میانگین دو جامعه با استفاده از توزیع T شباهت دارد. با این تفاوت که در این آزمون به مقایسه بیش از دو گروه پرداخته می‌شود. همچنین٬ بر خلاف آزمون T٬ در این‌جا تاکید بر روی واریانس جوامع می‌باشد.

از این آزمون برای مثال‌های زیر نیز می‌توان استفاده نمود.

  • بررسی تفاوت بین میزان فروش ۵ نمایندگی شرکت GMI6
  • مقایسه و مطالعه تفاوت بین کیفیت محصولات ساخته شده توسط سه ماشین یک٬ دو و سه شرکت تولیدی پوشاک مهرداد
  • بررسی تفاوت بین سطح تحصیلات (طبقه‌بندی شده) و میزان رضایت شغلی     

 

Χبستن


به منظور انجام پروژه‌های تحلیل آماری خود و همچنین تدریس مفاهیم آن در هر کجای ایران، می‌توانید با پدیدآوران این مجموعه در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد انجام تحلیل آماری


Χبستن

1.گرفتن آزمون :


لطفا به ما رای دهید
Χبستن

2. تحلیل خروجی نرم‌افزار


لطفا به ما رای دهید
Χبستن

3. نوشتن گزارش تحلیل:

برای نوشتن گزارش تحلیل آزمون آنوا٬ که در فصل چهارم پایان‌نامه و پروژه‌ای تحقیقاتی گنجانده می‌شود٬

قدم‌های زیر را طی کنید

  • دلیل استفاده از آزمون را بنوسید
  • نتیجه آزمون را در متن و یا در قالب جدول به نمایش بگذارید. درون جدول خود٬ سطح معنی‌داری٬ سطح خطا و نام متغیر مورد آزمون را ذکر کنید
  • نحوه‌ی تفسیر این نتیجه را نیز بیان کنید
  • در صورت استفاده از آزمون‌های پس از تجربه٬ دلیل انتخاب نوع آزمون و هم چنین جدول تفاوت بین سطوح و نحوه‌ی تفسیر جدول را مشخص کنید