شماره درس تحلیل آماری : 1 آیا به دنبال مشاوره تحلیل آماری پایان نامه ، پروژه و تحقیقات هستید؟تحلیل آماری آمار ه ها

 


انتخاب مقیاس٬ و نکات مهم در طراحی پرسشنامه

در طراحی پرسش نامه برای پژوهش های مختلف اعم از پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی نکاتی می باید مورد توجه واقع شود. عدم توجه به نکات گهگاه بسیار ابتدایی  موجب می شود اعتبار داده های کسب شده مخدوش شود. در این مواقع به سختی بتوان مشخص نمود که آیا مشکل از ترازوست و  یا روش وزن نمودن با آن. به بیان دیگر  آیا مشکل از روایی پرسشنامه (درستی سوالات پرسشنامه) و یا اعتبار آن (داده های کسب شده با آن) است.

این مشکلات را می توان به چند دسته تقسیم کرد.

مشکلاتی که موجب می شود پاسخ گو سوال را نفهمد:

  1. استفاده از افعال منفی - مثلا نمی شود نمی باشد نیست .و...
  2. استفاده از فونت نامناسب
  3. قواعد بی رویه و زیاد برای پر کردن سوالات و نبود دستورالعمل مناسب برای نحوه پر کردن سوالات. این دستورالعمل باید تا حد امکان کوتاه و رسا باشد.

مشکلاتی که باعث می شود پاسخ گو با دقت تمام به سوالات جواب ندهد

  1. -زیاد بودن سوالات -گه گاه عدم آرایش درست سوالات در طاهر پرسش نامه، آن ها را زیاد نشان می دهد. می توان با انتخاب طراحی درست و یا پست رو چاگ نمودن پرسشنامه ـن را کوتاه نشان داد
  2. - عدم آرایش درست سوالات معمولا سوالات سخت ایتدای پرسش نامه پنجانده می شود که خستگی ذهنی پاسخ گو در انتهای پاسخ به سوالات، در جواب ها تاثیر نگذارد. همچنین سوالاتی که معنی نزدیک به هم دارند بهتر است در بین سوالات پخش شوند تا بر روی یکدیگر تاثیر نگذارند
  3. مجبور نمودن پاسخگو به پرنمودن و یا عدم تمایل کامل وی به پاسخ دادن
  4. طراحی بد به گونه ای که حرفه ای نبودن پژوهشگر از طراحی بد پرسشنامه برای پاسخ گو نمایان شود- مثلا غلط املایی و یا استفاده از جملات غلط به لحاظ ادبی
مشکلاتی که موجب می شود در ورود داده ها و تحلیل آن ها توسط پژوهشگر اختلال ایجاد شود

  1. یکسان نبودن فرمت تمامی پرسشنامه ها- بعد از ورود اطلاعات چند پرسشنامه پژوهشگر به فرمت آن به نوعی عادت میکند و این به وی کمک میکند مابقی پرسش نامه ها را بهتر وارد دیتابیس نماید. چند فرمته بودن پرسشنامه ها موجب بروز اشتباه در این فرآیند می شود.
  2. عدم چسباندن درست صفحات پرسش نامه به هم. برای مثال یک پرسشنامه دو صفحه ای میتواند متشکل از یک صفحه a3 تا شده باشد. و یا دو صفحه a4. در این مثال و ورود داده های زیاد رویکرد دوم برای واردکننده داده بهتر به نظر می رسد. همچنین شیوه منگنه زدن پرسش نامه ها هم می بایست یکسان و در جای مناسب باشد.
  3. اضافه نمودن قابلیت های محتلف جهت جلوگیری از بروز مشکلات. مثلا میتوان در سوالات طیف مانند، ارزش عددی هر خانه از جدول را درون آن به صورت کم رنگ قرار داد که اشتباهی در ورود داده ها ایجاد نشود. همچنین بهتر است شماره سوالات در بخش های مختلف پرسش نامه، به ترتیب و پشت سر هم قرار داده شود و تا جایی که امکان دارد از گنجاندن سوالات بازبرای مفاهیمی که میتوان به صورت طیفی آن ها را قرار داد خودداری نمود- مثلا تحصیلات یا سن

. برای مثال به مورد زیر توجه کنید:

محققی درصدد است که رابطه‌‌ی بین یک سبک رهبری در سازمان به نام رهبری تحول‌آفرین بر روی عملکرد شغلی کارکنان در شرکت GMI6 با 80 نفر کارمند را بسنجد. وی برای اندازه‌گیری رهبری تحول‌آفرین به عنوان متغیر مستقل، تعریف عملیاتی و مقیاس رافرتی و گریفین (Rafferty& Griffin)، را مبنا قرار می‏دهد. در این مقیاس که 15 سوال دارد، 5 بعد چشم‌انداز، ارتباطات الهام‌بخش، ترغیب منطقی، رهبری حمایتی و شناسایی فردی اندازه‌گیری می‌شوند. جدول مورگان ، تعداد نمونه را 66 نفر انتخاب کرده است.

Χبستن

کل جامعه

نمونه

کل جامعه

نمونه

کل جامعه

نمونه

کل جامعه

نمونه

کل جامعه

نمونه

10

10

100

80

280

162

800

260

2800

338

15

14

110

86

290

165

850

265

3000

341

20

19

120

92

300

169

900

269

3500

246

25

24

130

97

320

175

950

274

4000

351

30

28

140

103

340

181

1000

278

4500

351

35

32

150

108

360

186

1100

285

5000

357

40

36

160

113

380

181

1200

291

6000

361

45

40

180

118

400

196

1300

297

7000

364

50

44

190

123

420

201

1400

302

8000

367

55

48

200

127

440

205

1500

306

9000

368

60

52

210

132

460

210

1600

310

10000

373

65

56

220

136

480

214

1700

313

15000

375

70

59

230

140

500

217

1800

317

20000

377

75

63

240

144

550

225

1900

320

30000

379

80

66

250

148

600

234

2000

322

40000

380

85

70

260

152

650

242

2200

327

50000

381

90

73

270

155

700

248

2400

331

75000

382

95

76

270

159

750

256

2600

335

100000

384